Miljøteknologi i avfalls- og gjenvinningsbransjen

Tid: 15. november 2017 - 09:00 - 15:00
Sted: Miljødirektoratet, Grensesvingen 7, Oslo

Lars Petter Maltby, leder av Eyde Innovation Centre, innleder på seminaret til Avfall Norge om miljøteknologi i avfalls- og gjenvinningsbransjen.

Miljødirektoratet, Norsk Industri, Norsk forening for farlig avfall og Avfall Norge inviterer til et felles seminar for gjenvinningsbransjen om miljøteknologi. Hensikten med seminaret er å bidra til økt bruk av miljøteknologi i bransjen for å nå miljømål, herunder egne EU-mål for materialgjenvinning. På seminaret vil du får høre om hva ulike offentlige finansieringsordninger kan tilby, hva som forventes av bransjen og suksesshistorier fra bedrifter som har investert i miljøteknologi. Det blir også diskusjon rundt hva som kreves av det offentlige og av bransjen selv for å øke investeringstakten i miljøteknologi.

Arrangementet er gratis.

 


Sted: Miljødirektoratets lokaler på Helsfyr i Oslo.

 

Kontakt

Henrik Lystad - henrik.lystad@avfallnorge.no