Årsmøte i Eyde-klyngen

Tid: onsdag 22. mars 2017 - 11:00 - 17:30 |
Åpent for all
Sted: Bystranda, Kristiansand

Eyde-klyngen inviterer medlemmer til årsmøte onsdag 22. mars, kl 11. 00 på Scandic Bystranda i Kristiansand.

Dagen starter med årsrapportering og presentasjoner fra arbeidet som er gjort i årets som har gått, og planer fremover. Etter lunsj vil Eyde Think Thank lede årsmøte gjennom en sesjon av presentasjoner og workshop, før vi setter fokus på Eyde Innovation Center. Dagen avsluttes med ordinære årsmøtesaker.

Program 

Sted:                   Bystranda, Kristiansand

Dato:                   22. mars 2017

Tid:                      Kl 11.00-17.30

 
(tidspunktene kan endres)

11.00     Konstituering av årsmøtet

11.30     Eyde-klyngen 2016 og 2017, Presentasjon av status og planer. 

12.30     Lunsj 

13.15     Fremtiden. Eyde Think Tank utfordrer årsmøtet 

14.45     Pause 

15.05     Eyde-klyngens oppfølging av veikart for prosessindustrien. Eyde Innovation Centres forskning- og innovasjonsprosjekter 

15.30     Engasjement og Åpenhet. Eyde-klyngens kjerneverdier. Hvordan får vi til samarbeid i praksis?

16.15     Pause

16.30     Formelle årsmøtevedtak 

17.15     Slutt

Kontakt

- marie@eydecluster.com