Eyde Hydrogen

Prosjektet har til hensikt å kartlegge anvendelse av hydrogenteknologi i prosessindustri. Bruk av hydrogen er en av flere viktige elementer for å gjennomføre «Veikart for prosessindustrien» 

Dette er et mobiliseringsprosjekt for å kartlegge hvilke muligheter som ligger til rette for bruk av - eller produksjon av hydrogen i forbindelse med industrielle prosesser hos Eyde-klyngens medlemmer. Prosjektet er støttet av Innovasjonsrammen i Innovasjon Norge og ferdigstilles våren 2017.

 

;