Eyde Future lab

Hensikt er å finne, utvikle og tilpasse «state of the art» analyser og måleteknologikonsepter til prosessindustrien som kan bidra til økt konkurranseevne og ressurseffektivisering.

Ved å flytte analyser tidligere frem i industrielle prosesser, gir dette mulighet for lavere vrakproduksjon og mindre omarbeidelse av produkter. Prosjektet er støttet av Innovasjonsrammen i Innovasjon Norge og ble ferdigstilt 2018.

 

lab
;