Eyde Biokarbon

Eyde Biokarbon har som mål å etablere produksjon av miljøvennlig biokarbon av høy kvalitet basert på norsk trevirke. Dette skal kunne erstatte fossile råstoff som koks og kull brukt i norsk prosessindustri, og gi lønnsomhet i hele verdikjeden. Arbeidet innebærer testing av pyrolysert trekull i aktuelle prosesser innen bedrifter i Eydeklyngen. Prosjektet er støttet av Forskningsrådet under BIA programmet frem til utgang 2017.

;