Forretningsutvikling

Gjennom samarbeidet i Eyde-klyngen ønsker vi at våre medlemsbedrifter styrker sine leveranser til nye markedssegmenter. 

Felles innhenting av informasjon fra markedet kan gi den enkelte bedrift grunnlag for å utvikle sine produkter. Det kan også være områder hvor teknologisamarbeid gir muligheter den enkelte bedrift ikke har kompetanse til å utvikle alene.

Eyde-klyngen arbeider i prosjektet Eyde Battery for å øke kunnskapen om mulighetene innenfor materialleveranser til Lithium-ion batterier. Eyde Battery er nå fulgt opp med BATMAN-prosjektet. Vi har også andre tilsvarende prosjekter, og søker stadig nye muligheter for å styrke medlemsbedriftene i arbeid med fremtidens materialbehov.   

 

Kontakt

Gunnar Kulia
Gunnar@eydecluster.com
+47 901 46 597
;