Intelligent Industri

Ideen bak Intelligent Industri er å motivere for å øke utnyttelsen av ny teknologi og smartere produksjon for å oppnå bedre ressurs- og energiutnyttelse og bedre produktivitet.

Økt bruk av teknologi, som robotisering, automatisering og digitalisering, vil øke utviklings- og innovasjonstakten i bedriftene i prosessindustrien.

Vi deler og øker forståelsen på teknologiområder der det er felles interesser innen den digitale transformasjonen. Nye verktøy som sensorer og systematisering av store datasett gir industrien muligheter til å monitorere, kontrollere og utvikle egne prosesser til et nytt nivå.

 

 

Kontakt

Tonje Holand Salgado
tonje@eydecluster.com
+ 47 412 15 278
;