Batteriverdikjede

Gjennom samarbeidet i Eyde-klyngen ønsker vi at våre medlemsbedrifter styrker sine leveranser til nye markedssegmenter. 

Felles innhenting av informasjon fra markedet kan gi den enkelte bedrift grunnlag for å utvikle sine produkter. Det kan også være områder hvor teknologisamarbeid gir muligheter den enkelte bedrift ikke har kompetanse til å utvikle alene.

Eyde-klyngen arbeider i prosjektet Battery Norway for å øke kunnskapen om mulighetene innenfor materialleveranser til Lithium-ion batterier.

Andre prosjekter i Eyde-klyngen innenfor batteriverdikjeden er;

  • BATMAN
  • Agder Batteri

Vi søker stadig nye muligheter for å styrke medlemsbedriftene i arbeid med fremtidens kompetanse- og materialbehov.   

 

Kontakt

prosjektleder
Steinar Åsmund Fagervoll
steinar@eydecluster.com
+47 922 12 256
;