Industrifagskolen

Industrifagskolen er et etter - og videreutdanningstilbud, organisert i flere moduler som ansatte ved bedrifter i Eyde-klyngen kan ta ved siden av jobb.

Hør Agnete Rieber-Mohn, HR-leder i Glencore Nikkelverk, sine erfaringer fra Industrifagskolen:

Undervisningen er hovedsakelig lagt opp til å gi en kort og spisset utdanning på fagskolenivå for å sikre konkurransekraft i et stadig mer krevende, høyteknologisk og digitalt arbeidsliv. Tilbudet er for operatører, fagarbeidere eller andre med fagbrev eller svennebrev, eller minimum fem års erfaring. Studentene kan ta faget ved siden av jobb. 

For at flere kan stå i jobben

Endringer i arbeidssituasjonen og større krav til raskere omstilling, gjør at mange trenger faglig påfyll for å stå i jobben. Kompetansereformen i prosessindustrien, med tilbudet om industrifagskolens ulike fag, skal bidra til dette. Ansatte i bedriften kan utdanne seg i de ulike fagene, mens de er i full jobb. Studiene gjennomføres også desentralisert ute i bedriftene.

Industrifagskolen gjennomføres både stedbasert og nettbasert, og er bygget opp i moduler:

I uke 16 starter modulene: 

Bærekraft og forbedringsarbeid

Datafangst og beslutningsstøtte

Bærekraft og forbedringsarbeid gjennomføres som et nettbasert studium, mens Datafangst og beslutningsstøtte blir stedbasert.

Begge har søknadsfrist 4.april

Se hva operatør Paul Johan i Glencore sier om Industrifagskolen:

Kontakt: Hilde.hovland@fagskoleniagder.no

Kontakt

Birte Hegerlund Runde
birte@eydecluster.com
+47 971 91 630
;