Eyde Rekruttering

Samarbeid mellom næringsliv og skole er viktig for Eyde-klyngen. Vi gjennomfører skolebesøk til alle 9. klasser gjennom prosjektet NEW Faces som vi har i samarbeid med GCE NODE. Samtlige av våre medlemsbedrifter er aktive inn om lokale skoler, både med bedriftsbesøk, skolebesøk, lektor 2 og undervisning. I felleskap vil vi se på hvilke områder vi kan løfte sammen.

Vi samarbeider også med fagskole og videregående skole om å utvikle fremtidens fagarbeidere.

Her er en film om prosessoperatøryrket ved Eramet:

Kontakt

;