Eyde kompetanseløft 2020

Eyde-klyngen har samlet et årshjul med planlagte fagsamlinger til én felles dag som vi har kalt Eyde kompetanseløft.

I 2020 ble arrangementet delt inn i tre parallelle spor innenfor fokusområdene; Sikkerhet, Digitalisering og Bærekraft.  Hvert spor består av 4 fagsesjoner med en varighet på 60 minutter. Kompetansegruppene i Eyde-klyngen har gitt innspill til tema som er relevant for deg som jobber i eller i tilknytning til prosessindustrien.

Arrangementet ble gjennomført fredag 13.november mellom 9 og 15

Under finner du opptak av de tre livestreamene. Her kan du se alle de inspirerende foredragene fra flere enn 60 innledere og høre om prosjekter, teknologier og kunnskap innen Sikkerhet, Digitalisering og Bærekraft

 

LIVESTREAM SIKKERHET:

 

LIVESTREAM DIGITALISERING:

 

LIVESTREAM BÆREKRAFT:

 

Overordnet program:

Se detaljert programmet her 

 

Kontakt

prosjektleder
Tonje Holand Salgado
tonje@eydecluster.com
+ 47 412 15 278
;