Eyde Trainee

Eyde Trainee er et samarbeid mellom tre medlemsbedrifter og Trainee-Sør.  En utvalgt trainee vil rotere i tre av Eyde-klyngens bedrifter for  totalt en periode på 18 måneder.

I og med at samtlige av bedriftene i Eyde-klyngen er verdensledende på  sine felt, er det avgjørende å ha de dyktigste medarbeiderne. Det er derfor en viktig målsetting for klyngen å tiltrekke seg de dyktigste  kandidatene til sitt internasjonale kompetansemiljø. En felles traineeordning innen Eyde-bedriftene er en naturlig utvikling for å bidra til at medlemsbedriftene sikrer seg den kompetansen de trenger, samtidig som man bidrar til å bygge et solid kunnskapsmiljø og gjøre Sørlandet til en mer attraktiv arbeidsplass for unge mennesker.  

;