Eyde Operatør

Eyde Operatør er et prosjekt i samarbeid med Eyde-klyngen, Sørlandets Fagskole og Fagskolen i Kristiansand. Prosjektet er støttet av Innovasjon Norges program: Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljø.

Eyde Operatør har som mål å skape operatører som deler et «felles språk» med mellomledere og toppledelse, som forstår sammenhenger og som evner å tenke langsiktig. Studieprogrammet skal skape en operatør som er bevisst behovet for livslang læring. Programmet skal gi operatørene en innsikt i hvordan studentenes fagarbeid står i en større helhet. Studieprogrammet skal skape operatører som kan være med på å løfte bedriften i den globale konkurransen.

Hovedmålet for prosjektet er et 1 årig (60 fagskolepoeng) NOKUT-godkjent studieprogram på deltid, oppstart 2018.

;