Eyde Leder

Eyde Leder er et kurstilbud hovedsakelig for ledere og mellomledere i Eyde-klyngens medlemsbedrifter. Hovedtema i kurset er ressursmessige og klimamessige utfordringen knyttet til global oppvarming, belastning på miljø og bruk av ikke-fornybare ressurser, demografiske, kulturelle og menneskelige utfordringer, lokale bedriftsmessige tiltak, organisasjon og ledelse, læring og innovasjon m.m.

Kurset legger opp til samarbeid mellom bedrifter og utveksling av erfaringer på tvers av bedrifter, og gjennomføres som fem moduler gjennom et studieår:  

  • Hva er bærekraftig prosessindustri
  • Om å arbeide med mennesker
  • Globale utfordringer
  • Ledelsesverktøy og teknikker
  • Samspillet teknologi/mennesker
;