Brilliant Industry

Ideen bak Brilliant Industry er å motivere for å øke utnyttelsen av ny teknologi og smartere produksjon for å oppnå bedre ressurs - og energiutnyttelse og bedre produktivitet.

Økt bruk av teknologier, som robotisering, automatisering og digitalisering, vil øke utviklings - og innovasjonstakten i bedriftene i prosessindustrien.

Vi deler og øker forståelsen på teknologiområder hvis det er felles interesser innen den digitale transformasjonen. Nye verktøy som sensorer og systematisering av store datasett gir industrien muligheter til å monitorere, kontrollere og utvikle egne prosesser til et nytt nivå.

Kontakt

Leder
Marianne Brandett
marianne.brandett@eydecluster.com
+ 47 906 40091
;