FoU-samling: Fra idé til resultat

Å gå fra en idé til å tjene penger på potensialet som ligger i ideen, kan være komplisert i en etablert  bedrift. 14.juni var det samling i Eyde-klyngens FoU-forum på GE Healthcare i Lindesnes.

Eramet, Glencore Nikkelverk, ReSitech, Elkem Carbon og GE Healthcare presenterte hver sine prosjekter og synspunkter rundt FoU-arbeid i bedriftene og hvordan de jobber frem en idé.

- Temaet var tidlig fase FoU, og selve FoU-prosessen var temaet, sier leder for FoU i Eyde-klyngen, Frank Spetland. 

Eramet presenterte Scrum – agile way of working – en dynamisk og høytempo innovasjonsprosess som byr på raske resultater og raske justeringer underveis. Arbeidet organiseres i korte gjentagelser kalt "sprint". En typisk sprint varer vanligvis mellom en til fire uker. Hver sprint begynner med en sprintplanlegging, der teamet velger hvilke oppgaver som skal fullføres i løpet av sprinten. Disse oppgavene legges deretter inn i et sprintbacklog. Det hele styres av en Scrum Master og er veldig effektivt.

 Rammeverk

Elkem presenterte på sin side deres Idea2Value – et omfattende FoU-rammeverk som styrer prosessen gjennom flere faser. Elkem viser også at de har tett dialog med kunden og arrangerer møter mellom kunden og FoU-teamet for å få best mulig kundetilpasning på produktet.

- Det ble også delt eksempler fra FoU som ikke var vellykket og konsekvenser av dette. Her var det mye læring som det ofte er, men også inspirasjon å hente, sier Spetland.

- Det kom også frem at det er veldig ulik FoU-kultur i bedriftene og at selv om bedrifter har lik eierskapstruktur med utenlandske eiere, så er det veldig forskjellig tilnærming til FoU og hva en får lov til og ikke, sier Spetland.

Dette kan bli tema på neste FoU-forum til høsten, som skal være på Nikkelverket, hvor vi skal få se den nye kobberelektrolysen som de vant Eyde-prisen for.

 

Les mer om finansiering på Forskningsrådets sider

Meld deg på vårt nyhetsbrev
fou