Årsmøtet i Eyde-klyngen

Hold av datoen 22. mars. Da møtes vi endeling fysisk igjen. Vi samler arbeidsutvalgene og toppledere til en kombinert inspirasjon og nettverksarena på Mandal Hotel. Vi håper dette blir en arena der vi i fellesskap skal inspirere og utfordre til en grønnere industri. «Hvordan skal vi bli best i verden sammen?»

Meld deg på vårt nyhetsbrev