Få mer kompetanse i bærekraft og forbedringsarbeid

Etter - og videreutdanningen Industrifagskolen, har utsatt oppstart til august for modulen Bærekraft og forbedringsarbeid.  Her får operatører i bedriftene et viktig faglig påfyll i en prosessindustri som stadig er i endring.

Søknadsfrist er 13.august!

Arbeidslivet er stadig mer krevende, høyteknologisk og digitalt. Derfor tilbyr vi, sammen med fagskolen i Agder, dette studiet for prosessoperatører eller andre med fagbrev eller svennebrev, eller minimum fem års erfaring. Faget kan tas ved siden av jobb, og gjennomføres nå digitalt på grunn av pandemien. 

Bærekraft og forbedringsarbeid setter bærekraftsbegrepet i sammenheng med FNs bærekraftsmål og som konkurranseelement. Studiet gir en helhetsforståelse og dypere innsikt for sammenhengene mellom Lean, bærekraft og endring. Studiet viser hvordan bærekraft, forbedringsarbeid og endringsprosesser kan forbedre en bedrifts konkurransekraft og gir studenten større drivkraft til å bidra i utviklingsarbeidet.

Tilbakemeldingene fra tidligere studenter viser at de har vært veldig fornøyd med å delta: 

«Jeg syntes dette studieopplegget er helt fantastisk. En veldig god måte å studere på».
«Setter pris på kvaliteten på kurset. Det har motivert oss mye».

«En god plass for å få startet opp et litt rustent hode, og finne ut om man faktisk ønsker å få seg mer utdannelse, uten å måtte bruke veldig lang tid»

«Mye nyttig å lære. Veldig interessant stoff og mye som kan brukes.»

For at flere kan stå i jobben

Endringer i arbeidssituasjonen og større krav til raskere omstilling, gjør at mange trenger faglig påfyll for å stå i jobben. Kompetansereformen i prosessindustrien, med tilbudet om Industrifagskolens ulike fag, skal bidra til dette. Ansatte i bedriften kan utdanne seg i de ulike fagene, mens de er i full jobb. Studiene gjennomføres også desentralisert ute i bedriftene.

 

 

Modulene

Oppstart uke 34  i Modul 2: Bærekraft og forbedringer

- frivillig oppstarts samling i uke 33, detaljer og tidspunkt for oppstartsamling kommer.

Datoer nettbaserte samlinger:

  • uke 34: 25.aug
  • uke 36:  8.sept
  • uke 38: 22.sept
  • uke 39: 29.sept
  • uke 42: 20. okt
  • uke 44:  3. nov

Varighet pr nettsamling: 3,5 time

Dette er de andre modulene, som har oppstart andre tidspunkter:

Modul 1: Datafangst og beslutningsstøtte

Modul 3: IT-verktøy, kommunikasjon og økonomi

Modul 4: Effektiv produksjon og vedlikehold

Modul 2 har oppstart i august. Modul 4 har oppstart høsten 2021. Modul 3 i 2022.

Les mer her

Kontakt: per.hoyum@fagskoleniagder.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev