Ønsker innspill til regjeringen

Hvordan kan næringslivet utvikle og ta i bruk ny teknologi og kompetanse? På innspillsmøtet til Digital21 14.februar i Arendal og Kristiansand kan du bli med på å sette retningen for digitalisering av norsk næringsliv. 

Regjeringen la fram Industrimeldigen våren 2017 med en klar konklusjon om at norske bedrifter trenger et digitaliseringsløft for å sikre konkurransekraft. Regjeringen etablerte deretter Digital21. På vegne av denne, er GCE NODE vert for innspillsmøtene i Arendal og Kristiansand 14.februar.

Gi regjeringen anbefalinger

Digital21 skal gi strategiske råd og anbefalinger til Regjeringen om hvordan næringslivet i større grad kan utvikle og dra nytte av kompetanse, teknologi, forskning og utvikling for å utnytte muligheter og møte utfordringer som følger av økt digitalisering. Arbeidet skal gjennomføres som en prosess der næringslivet involveres bredt. 

Innspillene vil bli brukt i Digital21 sitt arbeid for å komme med forslag til strategiske prioriteringer og anbefalinger til regjeringen i august. Du finner mer informasjon om Digital21 og hva de skal jobbe med på http://www.digital21.no/

Dette ønsker de svar på

Det viktige spørsmålet Digital21 ønsker svar på i møtet er; hvordan kan næringslivet utvikle og ta i bruk ny teknologi og kompetanse? Her ønsker vi å få innspill fra næringslivet om hvor skoen trykker, og hvordan myndighetene kan legge bedre til rette for at bedriften skal kunne utnytte mulighetene som ligger i digitalisering.

  • Hvilken kompetanse er nødvendig?
  • Hvilke barrierer hindrer digitalisering av norske virksomheter – eller din virksomhet?
  • Hvilken innretning bør forskningen ha?
  • Hvilke reguleringer hindrer endring?
  • Er dagens teknologiske infrastruktur god nok?
  • Hvordan påvirker disse spørsmålene din virksomhet?
Her holdes møtene på Sørlandet

Sekretariatet for Digital 21 inviterer til innspillsmøter rundt om i hele landet. GCE NODE er valgt som arrangør på Sørlandet.

Innspillsmøtene blir arrangert 14.02.2018:

Registering og frokost fra 07:30

Registering og kaffe/te/frukt fra 12:30

På innspillsmøtet kan du bli med på å sette retningen for digitalisering av norsk næringsliv og komme med konkrete anbefalinger som påvirker situasjonen for din egen virksomhet, det være seg reguleringer, innretning på forskningsprogrammer eller andre virkemidler. I møtene vil du også møte bedrifter som lykkes med dette.

Meld deg på her for Arendal 

Meld deg på her for Kristiansand

Meld deg på vårt nyhetsbrev